ครูผู้ดูแลเด็ก : arunee.net : อรุณี พิมพิลา

 ประวัติ-การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานของครูอรุณี พิมพิลา 

 พรบ.เงินเดือนฯ ๒๕๕๘ 
 สมุดบันทึกความดี สำหรับนักเรียน  
 
ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
 
แนวปฏิบัติฯตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ(๕ ขวบ)Word  
 แนวปฏิบัติฯตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ(๔ ขวบ)Word  
 
แนวปฏิบัติฯตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ(๓ ขวบ) Word 
 แนวปฏิบัติฯตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ(๒ ขวบ) Word  
 หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ  
 แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา) 
 แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของไทย12 ประการ  
 ตัวอย่าง "โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558" สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 แบบประเมินประสิทธิภาพฯการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรฯ 
 คำแนะนำในการนำมาตรฐานฯ(ขั้นพัฒนา) 23 มาตรฐาน 94 ตัวบ่งชี้ สู่การปฏิบัติ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นฯมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ    

...................................................................................................................................

 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  การจัดทำแผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ตามเป้าหมายของกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพฯ สถานศึกษา หมายถึง แผนที่จัดทำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษา ประกอบด้วย..   อ่านเพิ่มเติม


.............................................................................
 
 บทบาทหน้าที่ หน.ศพด.
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่..
 
 อ่านเพิ่มเติม

 
  บทบาทหน้าที่ครู ผดด.
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  อ่านเพิ่มเติม
 
 การประกันคุณภาพฯ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 47 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง.. อ่านเพิ่มเติม

 
 

 

 

แบบฟอร์มสมาชิกเผยแพร่ผลงาน ศพด.

BumQ.com

BumQ.com

BumQ.com

บุคคลออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เส้นทางครูมืออาชีพ

คู่มือปารปฏิบัติงานครู

เจ้าของ - ผู้ดูแลเว็บฯ

นางอรุณี  พิมพิลา
นายเข็มชาติ  พิมพิลา
รอง ผอ. เวียงเชียงรุ้งวิทยา
(ชำนาญการพิเศษ)
สพป.เชียงราย เขต 1

BumQ.com

 

สถิติฯ นับ 1 ม.ค.56

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1208
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4322
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้16151
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว24983
mod_vvisit_counterเดือนนี้116368
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว207158
mod_vvisit_counterยอดรวม4578504

We have: 24 guests, 2 bots online
Your IP: 54.196.175.173
 , 
Today: ก.ค. 30, 2015