สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุดละ 690 บาท  โทร 09 3131 9069

====================================================================

CD+คู่มือ เตรียมประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)
สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.

ชุดละ 890 บาท  โทร 09 3131 9069


ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต : โทร : 09 3131 9069 : ID Line : krucyber : 09 3131 9069

====================================================================