arunee.net : เว็บเพื่อการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ณ วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2557)  
จะมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวนหลายพันคน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ จาก"ครูผู้ช่วย"(ครูผู้ดูแลเด็กอันดับครูผู้ช่วย)ให้ดำรงตำแหน่ง "ครู"(ครูผู้ดูแลเด็กอันดับ คศ.1) และหากนับต่อเนื่องไปอีก 4 ปี ก็จะมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวนหนึ่งที่จบปริญญาโททางการศึกษา ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"ครูผู้ดูแลเด็กอันดับ คศ.2" ได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ 3,500 บาท  ส่วนท่านที่จบปริญญาตรี จะต้องใช้เวลา 6 ปี จึงจะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"ครูผู้ดูแลเด็กอันดับ คศ.2" ได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ 3,500 บาท เช่นกันการที่จะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งฯให้ได้รับเงินวิทยฐานะ 3,500 บาท นั้น ไม่ง่าย...และก็คงไม่ยากเกินกว่าที่ท่านจะทำได้ !?? ซึ่งท่านจะต้องยื่นคำขอและเตรียมผลงานย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน(นับถึงวันที่ยื่นคำขอ) ท่านจะรอ...อีก 2 ปี หรือ 4 ปี ค่อยทำ หรือจะเริ่มวันนี้ก็อยู่ที่ท่านจะเลือก หากท่านคิดที่จะทำก็ควรศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  อ่านเพิ่มเติม   

Next Tab

ทีมงาน arunee.net ขอขอบคุณสมาชิกและบุคคลทั่วไป ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มแรก เมื่อประมาณปี 2551 ซึ่งมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะไวรัส ที่เข้าคุกคาม ทำให้เว็บฯ ล่มบ่อยครั้ง krucyber-นายเข็มชาติ พิมพิลา Webmaster ได้ปรับปรุงและพัฒนา จนปัญหาลดน้อยลง แต่ก็ยังมีบางส่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไปโดยลำดับ

ทีมงาน arunee.net ขอน้อมรับคำชี้แนะ ติติงจากทุกท่าน หากพบข้อบกพร่อง สงสัย หรืออื่นใดที่ไม่เหมาะไม่ควร โปรดแจ้งโดยตรงที่ 0 8450 41572  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

นายเข็มชาติ พิมพิลา
Webmaster

Next Tab

การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู สังกัด อปท. ได้ดำเนินการมาโดยลำดับเหมือนๆ กับการบรรจุครูกรณีมีเหตุพิเศษฯของสังกัดอื่น ซึ่งมีจำนวนตำแหน่งที่ไม่มากนักจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจและกล่าวขานกันมากนัก  ต่อมาเมื่อปี 2554 มีกระแสข่าวว่าจะมีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯด้วยจำนวนตำแหน่งกว่าหมื่นตำแหน่ง ทำให้เกิดการวิพากต์วิจารย์ในวงกว้าง มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในที่สุดการบรรจุแต่งตั้งฯ (รอบที่ 1) ก็เกิดขึ้นจริง ซึ่งการบรรจุในรอบนี้มีการพูดกันว่ามีการใช้เส้นสาย เงินตรา และอื่นๆ เพื่อให้ได้รับการบรรจุฯ จึงเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนและกล่าวโทษกันในหลายพื้นที่ ทั้งที่มีหลักฐานและไม่มีหลักฐาน จนนำไปสู่การสอบสวนและลงโทษกันในบางพื้นที่