arunee.net : เว็บเพื่อการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ณ วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2557)  
จะมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวนหลายพันคน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ จาก"ครูผู้ช่วย"(ครูผู้ดูแลเด็กอันดับครูผู้ช่วย)ให้ดำรงตำแหน่ง "ครู"(ครูผู้ดูแลเด็กอันดับ คศ.1) และหากนับต่อเนื่องไปอีก 4 ปี ก็จะมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวนหนึ่งที่จบปริญญาโททางการศึกษา ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"ครูผู้ดูแลเด็กอันดับ คศ.2" ได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ 3,500 บาท  ส่วนท่านที่จบปริญญาตรี จะต้องใช้เวลา 6 ปี จึงจะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"ครูผู้ดูแลเด็กอันดับ คศ.2" ได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ 3,500 บาท เช่นกันการที่จะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งฯให้ได้รับเงินวิทยฐานะ 3,500 บาท นั้น ไม่ง่าย...และก็คงไม่ยากเกินกว่าที่ท่านจะทำได้ !?? ซึ่งท่านจะต้องยื่นคำขอและเตรียมผลงานย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน(นับถึงวันที่ยื่นคำขอ) ท่านจะรอ...อีก 2 ปี หรือ 4 ปี ค่อยทำ หรือจะเริ่มวันนี้ก็อยู่ที่ท่านจะเลือก หากท่านคิดที่จะทำก็ควรศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  อ่านเพิ่มเติม   

Next Tab

ทีมงาน arunee.net ขอขอบคุณสมาชิกและบุคคลทั่วไป ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มแรก เมื่อประมาณปี 2551 ซึ่งมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะไวรัส ที่เข้าคุกคาม ทำให้เว็บฯ ล่มบ่อยครั้ง krucyber-นายเข็มชาติ พิมพิลา Webmaster ได้ปรับปรุงและพัฒนา จนปัญหาลดน้อยลง แต่ก็ยังมีบางส่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไปโดยลำดับ

ทีมงาน arunee.net ขอน้อมรับคำชี้แนะ ติติงจากทุกท่าน หากพบข้อบกพร่อง สงสัย หรืออื่นใดที่ไม่เหมาะไม่ควร โปรดแจ้งโดยตรงที่ 0 8450 41572  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

นายเข็มชาติ พิมพิลา
Webmaster

Next Tab

การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู สังกัด อปท. ได้ดำเนินการมาโดยลำดับเหมือนๆ กับการบรรจุครูกรณีมีเหตุพิเศษฯของสังกัดอื่น ซึ่งมีจำนวนตำแหน่งที่ไม่มากนักจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจและกล่าวขานกันมากนัก  ต่อมาเมื่อปี 2554 มีกระแสข่าวว่าจะมีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯด้วยจำนวนตำแหน่งกว่าหมื่นตำแหน่ง ทำให้เกิดการวิพากต์วิจารย์ในวงกว้าง มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในที่สุดการบรรจุแต่งตั้งฯ (รอบที่ 1) ก็เกิดขึ้นจริง ซึ่งการบรรจุในรอบนี้มีการพูดกันว่ามีการใช้เส้นสาย เงินตรา และอื่นๆ เพื่อให้ได้รับการบรรจุฯ จึงเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนและกล่าวโทษกันในหลายพื้นที่ ทั้งที่มีหลักฐานและไม่มีหลักฐาน จนนำไปสู่การสอบสวนและลงโทษกันในบางพื้นที่

Website counter
นับ 17 กุมภาพันธ์ 2557

 

ความเหมือนที่แฝงด้วยความแตกต่าง......
ความเหมือน.... มีผู้ดูแลเด็ก ที่ปฏิบัติหน้าที่ "ครู" ประจำอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่างก็ทำหน้าที่ในการอบรม สั่งสอน เลี้ยงดู เด็กวัย 2-5 ขวบ เหมือนๆ กัน

ความแตกต่าง.... คือ ชื่อตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน(เงินเดือน ) ของผู้ที่ทำหน้าที่ "ดูแลเด็ก"  ชื่อตำแหน่ง... "ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก"  "ครูผู้ดูแลเด็ก" "รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ" ส่วนหนึ่งเป็นพนักงานจ้าง ทั้งชั่วคราวและภารกิจ อีกส่วนหนึ่งเป็นพนักงาน(ข้าราชการ) นั่นเป็นความแตกต่าง ประการแรก ประการที่สอง เรื่องเงินเดือน ซึ่งจะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด....จบปริญญาตรี  ปริญญาโท แต่เงินเดือนไม่เท่ากัน ...... ซึ่งมีการวิพากษ์ กันอย่างกว้าวขวาง 

บางครั้ง บางโอกาส เราควรยอมรับความแตกต่างนั้น.... เพื่อหาจังหวะ และโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้า โดยเอาข้อมูลและเหตุผลเป็นที่ตั้ง....หลายท่านก็ประสบความสำเร็จ.....บางท่านได้รับการปรับการจ้าง(เปิดกรอบใหม่) ก็รับเงินเดือน 15,000 บาท หรือมากกว่านั้น ส่วนหนึ่งก็ไปสอบต่างสังกัด(สพฐ.) บางท่านก็ลาออก ไปประกอบอาชีพอื่น  นั้นเป็นทางเลือกของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป

ส่วนมากรอการจัดสรรตำแหน่ง !? ในรอบที่สามซึ่งคาดกันว่าจะมาในเร็ววัน(ไม่น่าจะเกิน พ.ค.2557) ไหนๆ ก็อรอมานานแล้ว จะรอต่อไปอีกสักนิด...ไม่ได้เชียวหรือ ?? รอบนี้อาจเป็นเรา...... นั่นคือความหวัง ที่อาจเป็นจริง หรือผิดหวังอีกครั้ง ก็ต้องยืนหยัดต่อสู้จนกว่าจะหมดความอดทน...

ก้าวต่อไปสำหรับท่านที่ได้รับการบรรุเป็นพนักงานครู(ข้าราชการ) ซึ่งดูเหมือนจะมีความก้าวหน้าโดยลำดับ ในเรื่องเงินเดือน แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ ป.ตรี 4 ปี ป.ตรี 5 ปี ป.โท ก็ยังแตกต่างกัน แต่แนวโน้มผลประโยชน์และสวัสดิการดีขึ้น ทุกคน  หลายท่านมองทะลุเห็นเส้นทางความก้าวหน้า ไปเรียนต่อระดับปริญญาโท จนสำเร็จและได้รับการปรับอัตราเงินเดือน

จบปริญญาโท นั้นสำคัญไฉน !?? ประการแรก ได้รับความรู้ที่จะนำมาเพื่อพ้ฒนาตน และพัฒนางานให้ก้าวหน้า ประการที่สอง นำไปปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นกว่าเดิม และ......สามารถนำไปย่นระยะเวลาในการเสนอขอรับการประเมิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ "ครูชำนาญการ" จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี (เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท ต่อเดือน) ซึ่งวิทยฐานะ "ชำนาญการ" ....ไม่ยากอย่างที่คิด แต่ก็ไม่ง่ายเกินไป !?? เพียงแต่เราต้องศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ หากสงสัยให้สอบถามผู้รู้โดยตรง จะถาม โทรถาม หรือถามผ่านระบบเครือข่าย เว็บบอร์ด เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ตามแต่สะดวก เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอแล้วให้ลงมือทำทันที หากไม่แน่ใจก็ให้หาพี่เลี้ยง-ผู้เชี่ยวชาญ ที่อยู่ใกล้ตัว อาจเป็นครูสังกัด สพฐ. เทศบาล หรืออื่นๆ ตามแต่จะหาได้ เพราะการมีพี่เลี้ยง....ที่ดี จะทำให้เราประสบความสำเร็จ......ร้อยเปอร์เซนต์ !!

วันนี้ ท่านพร้อมที่จะเดินสู่เป้าหมายนั้น....หรือยัง !?? ทีมงานอรุณีดอทเน็ต ขอเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง และเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ประสบความสำเร็จ ในครั้งนี้

หากท่านพร้อม.....คลิกที่นี่เลยครับ

ด้วยความปราถนาดี.....นายเข็มชาติ  พิมพิลา (krucyber) 
17/02/2557

Share
function fbs_click145101150() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return false;...
function fbs_click821643184() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return...
function fbs_click73477216() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return false;...
function fbs_click1977233166() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return...
function fbs_click1451099996() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return...
function fbs_click391075950() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return...