arunee.net : เว็บเพื่อการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ณ วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2557)  
จะมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวนหลายพันคน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ จาก"ครูผู้ช่วย"(ครูผู้ดูแลเด็กอันดับครูผู้ช่วย)ให้ดำรงตำแหน่ง "ครู"(ครูผู้ดูแลเด็กอันดับ คศ.1) และหากนับต่อเนื่องไปอีก 4 ปี ก็จะมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวนหนึ่งที่จบปริญญาโททางการศึกษา ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"ครูผู้ดูแลเด็กอันดับ คศ.2" ได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ 3,500 บาท  ส่วนท่านที่จบปริญญาตรี จะต้องใช้เวลา 6 ปี จึงจะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"ครูผู้ดูแลเด็กอันดับ คศ.2" ได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ 3,500 บาท เช่นกันการที่จะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งฯให้ได้รับเงินวิทยฐานะ 3,500 บาท นั้น ไม่ง่าย...และก็คงไม่ยากเกินกว่าที่ท่านจะทำได้ !?? ซึ่งท่านจะต้องยื่นคำขอและเตรียมผลงานย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน(นับถึงวันที่ยื่นคำขอ) ท่านจะรอ...อีก 2 ปี หรือ 4 ปี ค่อยทำ หรือจะเริ่มวันนี้ก็อยู่ที่ท่านจะเลือก หากท่านคิดที่จะทำก็ควรศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  อ่านเพิ่มเติม   

Next Tab

ทีมงาน arunee.net ขอขอบคุณสมาชิกและบุคคลทั่วไป ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มแรก เมื่อประมาณปี 2551 ซึ่งมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะไวรัส ที่เข้าคุกคาม ทำให้เว็บฯ ล่มบ่อยครั้ง krucyber-นายเข็มชาติ พิมพิลา Webmaster ได้ปรับปรุงและพัฒนา จนปัญหาลดน้อยลง แต่ก็ยังมีบางส่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไปโดยลำดับ

ทีมงาน arunee.net ขอน้อมรับคำชี้แนะ ติติงจากทุกท่าน หากพบข้อบกพร่อง สงสัย หรืออื่นใดที่ไม่เหมาะไม่ควร โปรดแจ้งโดยตรงที่ 0 8450 41572  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

นายเข็มชาติ พิมพิลา
Webmaster

Next Tab

การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู สังกัด อปท. ได้ดำเนินการมาโดยลำดับเหมือนๆ กับการบรรจุครูกรณีมีเหตุพิเศษฯของสังกัดอื่น ซึ่งมีจำนวนตำแหน่งที่ไม่มากนักจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจและกล่าวขานกันมากนัก  ต่อมาเมื่อปี 2554 มีกระแสข่าวว่าจะมีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯด้วยจำนวนตำแหน่งกว่าหมื่นตำแหน่ง ทำให้เกิดการวิพากต์วิจารย์ในวงกว้าง มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในที่สุดการบรรจุแต่งตั้งฯ (รอบที่ 1) ก็เกิดขึ้นจริง ซึ่งการบรรจุในรอบนี้มีการพูดกันว่ามีการใช้เส้นสาย เงินตรา และอื่นๆ เพื่อให้ได้รับการบรรจุฯ จึงเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนและกล่าวโทษกันในหลายพื้นที่ ทั้งที่มีหลักฐานและไม่มีหลักฐาน จนนำไปสู่การสอบสวนและลงโทษกันในบางพื้นที่

Joomla! 2.5 continues development of the Joomla Framework and CMS as a powerful and flexible way to bring your vision of the web to reality. With the administrator now fully MVC, the ability to control its look and the management of extensions is now complete.

function fbs_click758827061() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return false;...
function fbs_click828291482() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return...
function fbs_click677445515() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return...
function fbs_click1050691938() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return...
function fbs_click770573759() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return...
function fbs_click462921438() {FB.ui({ method: "stream.share", u: "" } ); return...