ประเภทต่างๆไฟล์

folder icon 3 .
folder icon 5 .
folder icon 8 หนังสือเชิญอบรมวิทยฐานะ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

        

ลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท ท่านจะได้รับ CD และคู่มือ พร้อมวุฒิบัตรผ่านการอบรม

folder icon 2 SAR-2556

ทีมงาน arunee.net จะนำเสนอตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2556 (ฉบับปรับปรุง) ให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป นำไปปรับปรุง/แก้ไข ตามสะดวกครับ

folder icon 3 SAR-2555

ทีมงาน arunee.net จะนำเสนอตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2555 (ฉบับปรับปรุง) ให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป นำไปปรับปรุง/แก้ไข ตามสะดวกครับ

folder icon 23 การประเมินภายนอกฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย สมศ.

 ทีมงาน arunee.net จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย สมศ. เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดไปศึกษา/เป็นแนวทางในการเตรียมประเมินที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ หากท่านต้องการข้อมูลใด หรือมีข้อคำถามใด ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอก โปรดแจ้ง/ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในเว็บบอร์ด นะครับ 
ขอขอบคุณ ในความอนุเคราะห์ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์ สมศ. ครับ

folder icon 15 แบบฟอร์ม และแบบบันทึกต่างๆ(ปรับปรุง/เพิ่มเติมจาก CD)


 ทีมงาน arunee.net จะทำการปรับปรุง/เพิ่มเติม  แบบบันทึก-แบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นและเห็นว่าควรปรับปรุง/เพิ่มเติม จากที่มีใน CD และไม่มีใน CD เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและครอบคลุมงานที่ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
@ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และให้กำลังใจเสมอมาครับ @ 

folder icon 9 คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก

 ทีมงาน arunee.net จะรวบรวมคู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดไปศึกษา/เป็นแนวทางในการงานในหน้าที่ หากท่านต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม หรือมีข้อคำถามใด โปรดแจ้ง/ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในเว็บบอร์ด นะครับ