รายละเอียด ของ การปปรับวุฒิ ผดด. อนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. 2553
คุณสมบัติค่า
ชื่อการปปรับวุฒิ ผดด. อนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. 2553
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์0001. การปปรับวุฒิ ผดด. อนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. 2553.pdf
ขนาดของไฟล์704.13 kB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างadmin
สร้างเมื่อ: 02/27/2013 21:58
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต8983 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/27/2013 21:58
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum

บรรจุฯ ครุผู้ดูแลเด็ก การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท.   อ่านเพิ่มเติม

วันสำคัญทางศาสนา