รายละเอียด ของ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณสมบัติค่า
ชื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.pdf
ขนาดของไฟล์73.27 kB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างadmin
สร้างเมื่อ: 04/27/2013 09:57
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต5356 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/27/2013 09:57
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum

บรรจุฯ ครุผู้ดูแลเด็ก การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท.   อ่านเพิ่มเติม

วันสำคัญทางศาสนา